NYE LOKALER!

Du finner du oss i Idrettsvegen 55 vis a vis Sotra Arena.